Mieszkańcy w zespole ds. Księżego Młyna

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na spotkaniu z p. prezydent Agnieszką Nowak, 25 maja 2011 odbyło się spotkanie mieszkańców, podczas którego wybrano trzy osoby mające reprezentować społeczność osiedla Księży Młyn w pracach specjalnego zespołu mającego wypracować nowy program rewitalizacji Księżego Młyna.

Spotkanie, początkowo planowane w siedzibie Administracji Nieruchomościami Łódź-Widzew „Księży Młyn”, która zarządza terenem osiedla, odbyło się ostatecznie w Muzeum Książki Artystycznej przy ul. Tymienieckiego 25. Powodem zmiany lokalizacji był brak zgody na udostępnienie sali konferencyjnej znajdującej się w siedzibie AN na spotkanie mieszkańców. Pomimo tego, że pomysł zrealizowania spotkania w siedzibie AN wyszedł ze strony p. prezydent Agnieszki Nowak i pomimo jej osobistego zaangażowania w sprawę dyrektor AN Tomasz Szczegielniak nie zmienił swojej decyzji. Szczęśliwie mieszkańcy mogli liczyć na użyczenie przestrzeni przez Muzeum Książki Artystycznej (będące muzeum prywatnym, nienależącym do miasta).

Pomimo konieczności zmiany miejsca na spotkaniu pojawiło się 31 osób, które wyłoniły spośród siebie sześcioro kandydatów. Każdy z kandydatów przedstawił krótki „program”, w którym nakreślił, w jaki sposób chce działać w ramach zespołu, po czym odpowiadał na pytania z sali. Każdemu obecnemu na Sali mieszkańcowi przysługiwał jeden głos, nie było możliwości glosowania w imieniu osób nieobecnych.

Ostatecznie do zespołu wybrani zostali: Liliana Rosiak, Bożena Spiżyk i Janusz Prajs. Każdy z wybranych kandydatów zamieszkuje inną część osiedla – Liliana Rosiak mieszka na ul. Przędzalnianej, Bożena Spiżyk na ul. Księży Młyn, a Janusz Prajs na ul. Fabrycznej. Wszyscy wybrani kandydaci legitymują się długim okresem zamieszkania na osiedlu, liczącym minimum 28 lat.

Dodaj odpowiedź