Relacja ze spotkania z wiceprezydent Nowak

28 czerwca w siedzibie Rady Osiedla „Stary Widzew” odbyło się spotkanie z panią wiceprezydent Agnieszką Nowak. Organizację spotkania przyjęła na siebie strona Urzędu, którą oprócz pani wiceprezydent reprezentowali po. dyrektora Biura ds. Inwestycji Edyta Kowalska oraz dyrektor Administracji Nieruchomościami Łódź Widzew-Księży Młyn Tomasz Szczegielniak.

Z zaplanowanego porządku spotkania udało zrealizować się punkt pierwszy, który polegał na zreferowaniu działań UMŁ podjętych w okresie od 18 maja do 28 czerwca br. Niestety, z racji braku odpowiedniej moderacji kolejne punkty dość szybko rozmyły się w ogólną dyskusję.

Pani wiceprezydent potwierdziła chęć częściowej prywatyzacji mieszkań na Księżym Młynie, polegającej na możliwości wykupu mieszkań w budynkach, w których już cześć lokali wykupiono. W budynkach należących w stu procentach do gminy takiej możliwości nadal nie będzie.

Niestety dopiero we wrześniu/październiku ma być podjęta decyzja o utworzeniu osobnego zadania inwestycyjnego w budżecie miasta na rok 2012 i lata następne poświęconego wyłącznie Księżemu Młynowi, wciąż zatem nie można stwierdzić, czy pieniądze na remonty budynków będą, czy też będzie trzeba czekać kilka następnych lat.

Nie udało się również rozwiązać kwestii udostępnienia stowarzyszeniu mieszkańców osiedla jednego z pustostanów na siedzibę i miejsce spotkań mieszkańców.

Nie ustalono terminu następnego spotkania pani wiceprezydent z mieszkańcami osiedla ani terminu zebrania się specjalnego zespołu ds. Księżego Młyna, który ma opracować nowy plan rewitalizacji osiedla.

Dodaj odpowiedź