Relacja z wizyty gości z Rudy Śląskiej

Niedzielna wizyta delegacji mieszkańców osiedla Kaufhaus znajdującego się w Rudzie Śląskiej była częścią prowadzonego w ramach Projektu „Nasz Księży Młyn” projektu „Księży Młyn – Kaufhaus. Interakcje”. Projekt ten zakładał m.in. nawiązanie współpracy z mieszkańcami przemysłowych osiedli patronackich, porównanie wspólnych problemów oraz wzajemną wymianę doświadczeń i stosowanych w obu miastach rozwiązań istniejących problemów.

Przypomnijmy – w lutym br. delegacja mieszkańców Księżego Młyna wizytowała osiedle Kaufhaus, prezentując wystawę zdjęć Księżego Młyna pt. „Księży Młyn – dzielnica kreatywna czy osiedle zdegradowane”. Tym razem mieszkańcy Kaufhausu przyjechali ze swoją wystawą zdjęciową, prezentującą życie mieszkańców tamtego osiedla, a także ich działania w ramach prowadzonego przez miejscowy MOPS Programu Aktywizacji Lokalnej. Wystawa została zaprezentowana w Muzeum Książki Artystycznej, gdzie dostępna będzie przez najbliższy miesiąc.

Klub Kobiet Księżego Młyna poprzez Stowarzyszenie Mieszkańców Księżego Młyna zorganizował dla gości z Rudy Śląskiej oraz chętnych mieszkańców osiedla zwiedzanie Łodzi. Trzygodzinna wycieczka z przewodnikiem, podczas której zobaczyliśmy najważniejsze zabytki i atrakcje Łodzi (m.in. ul. Piotrkowska, Manufaktura, skansen architektury drewnianej na tyłach Białej Fabryki) była połączona z przejażdżką repliką zabytkowego tramwaju Herbrand, tzw. „trambusem”,  za pomocą którego przemieszczaliśmy się pomiędzy kolejnymi atrakcjami. Paniom z Klubu Kobiet należą się gratulacje za załatwienie wszystkich formalności, ale też przekonanie urzędników, że jest to działanie promujące Miasto. Goście zostali również podjęci uroczystym obiadem.

Obejrz relację filmową:

Przed otwarciem wystawy z gośćmi spotkał się przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, p. Tomasz Kacprzak, który na miejscu złożył kilka ważnych oświadczeń dotyczących rewitalizacji i dalszego rozwoju osiedla. Deklaracje te to m.in.:
– zakończenie prac nad nowym programem rozwoju Księżego Młyna do końca roku 2011
– zadeklarowanie uchwalenia w przyszłorocznym budżecie osobnego zadania budżetowego pod nazwą Księży Młyn na realizację nowego programu rozwoju osiedla od stycznia 2012
– wpisanie konkretnych kwot na dalszą realizację programu do Wieloletniej Prognozy Finansowej (lata 2012-2016)
– jak najszybsze uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla oraz całych tzw. posiadeł wodno-fabrycznych (tzw. duży Księży Młyn)

Ponadto p. przewodniczący wraz z radną Urszulą Niziołek-Janiak zapowiedzieli zorganizowanie roboczego spotkania dla radnych Rady Miejskiej z udziałem urzędników Urzędu Miasta Łodzi poświęconego wykorzystaniu dobrych praktyk rewitalizacyjnych wypracowanych w innych miastach, zapraszając jednocześnie przedstawicieli rudzkiego MOPS do zaprezentowania na tym spotkaniu osiągnięć ichniejszego programu oraz do pomocy przy tworzeniu podobnych rozwiązań dla Księżego Młyna i Łodzi.

Dodaj odpowiedź