„Zintegrowany program rewitalizacji” zaakceptowany przez prezydent

Jak informuje Biuro ds. Inwestycji Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi projekt „Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Księżego Młyna” został zaakceptowany przez Panią Prezydent Hannę Zdanowską.
Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji społecznych programu.

Dodaj odpowiedź