Informacje o Księżym Młynie na stronie Urzędu Miasta

Na stronie urzędu miasta powstała sekcja z informacjami dotyczącymi rewitalizacji Księżego Młyna:

http://uml.lodz.pl/miasto/rewitalizacja_i_zabytki_/ksiezy_mlyn/

Między innymi możemy się dowiedzieć, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji dokona remontu i przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz odrestauruje starą ręczną pompę w głównej alei osiedla, która od lat jest nieczynna.

Dodaj odpowiedź