Archiwum kategorii ‘Aktualności projektu’

Po spotkaniu z panią wiceprezydent

czwartek, Maj 19th, 2011

We wnętrzu dawnego pałacu Scheiblera, obecnie Muzeum Kinematografii, odbyło się spotkanie z wiceprezydent Agnieszką Nowak. Poprowadził je prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Wiesław Kaczmarek.

Mieszkańcy zwrócili uwagę na wszelkie kwestie związane z bieżącym utrzymaniem budynków (postulaty wypracowane w trakcie spotkania 13 maja). Wedle słów pani wiceprezydent, podstawowym celem jest remont, oraz, jeżeli to możliwe, wprowadzany równocześnie program dzielnicy kreatywnej. Pani wiceprezydent zastrzegła, że nie może udzielić wielu konkretnych odpowiedzi tłumacząc to niedawnym rozpoczęciem prac zespołu do spraw Księżego Młyna. Początkowo na postulat, by przedstawiciele mieszkańców Księżego Młyna brali udział w pracach zespołu zajmującego się ich osiedlem, zaoferowała konsultacje ustalonego przez zespół programu. Jednak po zwróceniu uwagi, że program powinno się wypracować partycypacyjnie z udziałem mieszkańców, a nie przedstawiać gotowy programu jedynie do konsultacji, padła ze strony pani wiceprezydent deklaracja o włączeniu 2-3 przedstawicieli mieszkańców do prac zespołu.

Drugą deklaracją ze strony wiceprezydent była obietnica interwencji w Wydziale Budynków i Lokali w kwestii Administracji Nieruchomości i braku podejmowania przez nią bieżących napraw na osiedlu pod pretekstem oczekiwania na rewitalizację.

Na przyszłą środę (25 maja) planowane jest zebranie w sprawie wyboru przedstawicieli mieszkańców do zespołu ds. Księżego Młyna – o szczegółach poinformujemy wkrótce.

Na 22 czerwca planowane jest kolejne spotkanie z p. wiceprezydent Nowak mające na celu podsumowanie dotychczasowych działań.

Spotkanie o przyszłości i problemach Księżego Młyna.

środa, Maj 18th, 2011

Wbrew wcześniejszym informacjom, p. prezydent Nowak potwierdziła swoje uczestnictwo. Zapraszamy na dzisiejsze spotkanie.

Spotkanie odbędzie się dziś, 18 maja o godz. 15.00 w Muzeum Kinematografii przy Pl. Zwycięstwa 2.

Zapraszamy!

Postulaty mieszkańców Księżego Młyna do władz miasta

niedziela, Maj 15th, 2011

Mieszkańcy Księżego Młyna spotkali się 13 maja by porozmawiać o przyszłości osiedla. Podczas wspólnej dyskusji wskazano najważniejsze problemy osiedla do rozwiązania.

Prosimy wszystkich zainteresowanych losem osiedla aby podczas spotkania z p. prezydent Agnieszką Nowak 18 maja 2011 r. wspólnie poparli spisane poniżej postulaty. Chcemy by do władz miasta trafił jasny i rozsądny głos mieszkańców.

Najważniesze sprawy:

 1. Zadbanie o stan techniczny budynków, w tym szczególnie:
  – zapewnienie ogrzewania (podpięcie do sieci C.O. – mieszkańcy nie chcą ogrzewania gazowego)
  – zadbanie o stan instalacji wodno – kanalizacyjnej (zdarzają się ciągle jej awarie)
  – zadbanie o bezpieczeństwo instalacji elektrycznej (niezabezpieczone przewody, stara instalacja)
  – zadbanie o drożność przewodów kominowych
  – pilnie potrzebne są kompleksowe remonty w budynkach: klatek schodowych, okien oraz dachów
  Ostatnie remonty budynków wedle pamięci lokatorów administracja realizowała na początku lat 80. Wielu mieszkańców domaga się remontów ale wciąż słyszą, że czekamy na rewitalizację.
 2. Zadbanie o otoczenie budynków i wizerunek osiedla.
  Mieszkańcy zwracają uwagę, że Księży Młyn to więcej niż tylko osiedle mieszkalne – to także atrakcja turystyczna i wizytówka Łodzi. W związku z tym zależy im na:
  – zbudowaniu toalet dla turystów
  – zadbaniu o stan nawierzchni dróg – uzupełnienie bruku, odtworzenie tam gdzie go brakuje
  – ustawienie większej ilości koszy na śmieci
  – przetkanie odpływów deszczówki, w tym wyczyszczenie i odchwaszczenie dawnych rynsztoków, które w trakcie deszczu mogą odprowadzać nadmiar wody
  – uregulowanie kwestii ogródków – mieszkańcy sami dbają o nie i zmuszani są do płacenia za zagospodarowanie terenu, alternatywą jest brak dbałości, gdyż administracja o zieleń na osiedla nie dba wystarczająco
  – stworzenie placu zabaw dla dzieci na terenie osiedla (wskazana przykładowa lokalizacja to plac przy budynku nr 2.)
  – stworzenie świetlicy otwartej dla mieszkańców
  Kwestie otoczenia powinny być realizowane w drugiej kolejności, po naprawach budynków. Ważne jest,  by kolejność prac nie powodowała marnowania pieniędzy i wszystko było dobrze zaplanowane.
 3. Włączenie mieszkańców i informowanie o decyzjach władz miasta.
  W urzędzie miasta jest specjalny zespół do spraw Księżego Młyna. Powinien się on spotykać regularnie z mieszkańcami a w samym zespole powinni znaleźć się przedstawiciele mieszkańców.
 4. Wyjaśnienie kwestii uwłaszczenia.
  Mieszkańcy domagają się możliwości wykupu mieszkań; część mieszkańców prosiła już o to wielokrotnie. Większość chętnych do wykupienia mieszkań chciałby zając lokale, w których już mieszkają.
 5. Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu
  Mieszkańcy zauważają następujące zagrożenia:
  – niszczenie zieleni wokół budynków
  – wandalizm
  – problem z młodzieżą pijącą alkohol i narkotyzującą się
  – brak kontaktu z dzielnicowym i mała aktywność straży miejskiej
  Proponują:
  – utworzenie na terenie osiedla posterunku lub punktu kontaktowego w jednym z pustych lokali
  – zainwestowanie w oświetlenie otoczenia
  – wyznaczenie dróg dojazdowych dla TIRów poza terenem budynków mieszkalnych, wyegzekwowanie zakazów wjazdu dla samochodów osobowych

Mieszkańcy Księżego Młyna nie domagają się rzeczy niemożliwych czy nieważnych. Żeby władze miasta to zauważyły prosimy,  by jak najwięcej osób pojawiło się na spotkaniu z prezydent Agnieszką Nowak i poparło powyżej spisane propozycje. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z tymi postulatami prosimy o kotakt.

Osoba do kontaktu: Jarosław Ogrodowski, tel.: 0790 890 775.

Spotkanie  z prezydent Agnieszką Nowak odbędzie się 18 maja o godz. 15.00 w Muzeum Kinematografii przy Pl. Zwycięstwa 2.

Zebranie przed spotkaniem z panią prezydent.

środa, Maj 11th, 2011

Jak ma wyglądać Księży Młyn?

– Czy będzie można wykupić swoje mieszkanie?
– Co władze mogą zrobić dla mieszkańców?
– Co mieszkańcy mogą zrobić by żyło się wygodniej?
– Skąd brać środki i jak robić remonty?
– Czy będziemy wstydem Łodzi obok drogich loftów?
– Co to takiego „dzielnica kreatywna”?
– Dzielnica opuszczona czy atrakcja turystyczna?

Te i wiele podobnych pytań zadają sobie mieszkańcy Księżego Młyna. Czekają na odpowiedź, czasem latami. Może czas przestać czekać na decyzje innych osób i samemu zdecydować jak ma wyglądać nasze osiedle?

18 maja z mieszkańcami Księżego Młyna spotka się wiceprezydnet p. Agnieszka Nowak aby rozmawiać o przyszłości osiedla. Przygotujmy się do tego spotkania, ustalmy wspólnieczego oczekujemy od siebie nawzajem i od władz miasta. Zastanówmy się co jest możliwe do wykonania, by nasze postulaty nie zostały znowu potraktowane jak „pomysły z księżyca”.

Spotkanie, na którym będziemy dyskutować i ustalać najważniejsze potrzeby i pomysły na poprawę warunków mieszkania na naszym osiedlu odbędzie się:

w piątek, 13 maja o godz. 17
w Muzeum Książki Artystycznej
ul. Tymienieckiego 26

Tworzenie spółdzielni socjalnych – spotkanie

wtorek, Kwiecień 26th, 2011

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Księżego Młyna na spotkanie o zasadach tworzenia spółdzielni socjalnych.

Gościem będzie doradca zawodowy i koordynator projektu wspierającego zakładanie spółdzielni socjalnych w naszym województwie pani Sławomira Kamińska-Jakimiak  ze Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”.

Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia o godz. 18.00 na zebraniu Klubu Kobiet Księżego Młyna w Muzeum Książki Artystycznej (Tymienieckiego 24).

Stanowisko Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej

poniedziałek, Marzec 28th, 2011

25 marca na posiedzeniu Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej rozpatrzono pismo Fundacji Re-ACT, Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w sprawie rewitalizacji obszaru Księżego Młyna. Komisja uznała, że należy podjąć natychmiastowe kroki zmierzające do ratowania tego terenu.
Radni docenili zaangażowanie organizacji pozarządowych i mieszkańców w działania zmierzające do zachowania unikalnego charakteru Księżego Młyna i podniesienia jego atrakcyjności turystycznej. Komisja jednomyślnie 6 głosami „za” podjęła w tej sprawie następujące stanowisko:

Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej w Łodzi mając świadomość postępującej degradacji domów familijnych Księżego Młyna i wyjątkowej wartości tego zabytkowego zespołu dla miasta Łodzi, jak i trudną, długotrwałą sytuację jego mieszkańców, wynikającą z niepewnego losu obszaru stoi na stanowisku, iż należy podjąć natychmiastowe kroki zmierzające do ratowania Księżego Młyna.

Komisja postuluje w zw. z tym:

− rozpatrzenie przez Radę Miejską możliwości wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXII/464/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji domów familijnych, polegających na wyłączeniu z programu nieruchomości położonych na terenie Księżego Młyna, w obszarze pomiędzy ulicami: Fabryczną, Magazynową, Tymienieckiego, Przędzalnianą oraz przy ul. Przędzalnianej pomiędzy Piłsudskiego a Fabryczną;

− bezzwłoczne przystąpienie do opracowania dla terenu Posiadeł Wodno-Fabrycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uwzględniającego łączenie funkcji mieszkaniowej, turystycznej, działalności kulturalnej i edukacyjnej na tym obszarze;

− przekazanie administrowania całym obszarem osiedla domów familijnych wraz z naniesieniami odrębnemu uprawnionemu podmiotowi, mającemu doświadczenie w administrowaniu nieruchomościami zabytkowymi, tym samym wyłączenia obszaru Księżego Młyna z zakresu obowiązków gminnej Administracji Nieruchomościami, o co od dawna starają się mieszkańcy;

− przeprowadzenie inwentaryzacji lokali i regulację udziałów właścicieli lokali wyodrębnionych w gruntach i budynkach jako przygotowania do umożliwienia mieszkańcom wykupu i zamiany lokali na zasadach ogólnych, obowiązujących na terenie miasta Łodzi;

− realizację zapisów Uchwały Nr XCI/1585/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie przygotowania zintegrowanego programu rozwoju terenów Księżego Młyna „Księży Młyn 2016”;

− kontynuację działań zmierzających do ulokowania w zabytkowym budynku szkolnym na terenie Księżego Młyna międzyuczelnianej szkoły designu;

− rozpatrzenie możliwości powołania Parku Kulturowego Księży Młyn oraz nawiązanie w tym celu współpracy z koordynatorem projektu Parku Kulturowego Miasto Tkaczy w
Zgierzu jako jedynego w Polsce parku kulturowego;

− podjęcie starań o wpisanie Księżego Młyna na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ustanowienia Pomnikiem Historii;

− sporządzenie wykazu dostępnych zewnętrznych źródeł finansowania rewitalizacji Księżego Młyna wraz z określeniem warunków, jakie należy spełnić w celu ich pozyskania;

− podjęcie kroków zmierzających do lepszego skomunikowania środkami komunikacji publicznej obszaru ze ścisłym centrum miasta;

− wyjaśnienie i regulację stanu prawnego Muzeum Książki Artystycznej jako bardzo ważnego elementu kulturotwórczego obszaru.

Komisja docenia zaangażowanie organizacji pozarządowych i mieszkańców w działania zmierzające do wypracowania społecznej koncepcji zagospodarowania Księżego Młyna z zachowaniem jego unikalnego charakteru i podniesieniem atrakcyjności turystycznej. Wyrażamy również nadzieję, iż prowadzone przez Państwa działania zaowocują spójną strategią rozwoju tego osiedla, korzystną dla jego mieszkańców i jednocześnie wykorzystującą z pożytkiem dla miasta potencjał tego wyjątkowego miejsca.

Kaufhaus – relacja z Rudy Śląskiej

środa, Luty 23rd, 2011

W ostatni weekend delegacja mieszkańców Księżego Młyna (panie Bożena Spiżyk i Alicja Dobruchowska) udała się na osiedla Kaufhaus w Rudzie Śląskiej. Oczywiście nie bez powodu – jako autorki wystawy „Księży Młyn – dzielnica kreatywna czy osiedle zdegradowane” były gośćmi specjalnymi jej otwarcia na Kaufhausie.

Najpierw kilka słów o samym osiedlu – jest to, podobnie jak Księży Młyn, osiedle przyfabryczne (w tym wypadku powstało przy Hucie Pokój), składające się z domów familijnych, zwanych tam familokami oraz potężnego budynku handlowo usługowego, od którego osiedle wzięło nazwę. Obecnie osiedle boryka się z wieloma problemami, które mamy również na Księżym Młynie – degradacją społeczną, dużym bezrobociem, alkoholizmem, wykluczeniem społecznym. Nienajlepszy jest również stan techniczny budynków, swoje robią też szkody górnicze.

Mimo tego miejscowa społeczność stara się poprawić swój los. We współpracy z miejscowym Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który prowadzi Program Aktywizacji Lokalnej od roku 2008 mieszkańcy osiedla  zaczęli się samoorganizować. Własnymi siłami porządkują osiedle, przylegający do niego park, sami malują klatki schodowe swoich budynków w ramach tzw. prac społecznie użytecznych – Miasto poprzez MOPS przekazuje pieniądze na materiały i narzędzia, a mieszkańcy wykonują te prace nieodpłatnie. Efekty widać na każdym kroku – osiedle jest zadbane, schludne i czyste.

Otwarcie naszej księżo młyńskiej wystawy było na Kaufhausie sporym wydarzeniem, które przyciągnęło uwagę tak mieszkańców, jak i urzędników – jej otwarcie uświetniła sama pani Prezydent Rudy Śląskiej, p. Grażyna Dziedzic. Pojawiły się też lokalne media, w tym telewizja.

Przyjęcie, jakie zgotowano naszej małej delegacji było niezwykle miłe – zostaliśmy podjęci tradycyjnym, śląskim domowym obiadem, oprowadzono nas też po osiedlu i po całej Rudzie Śląskiej, pokazując najważniejsze zabytki miasta.

Atmosfera spotkania była niezwykle przyjazna i żal było tak szybko opuszczać gościnne progi, ale PKP było nieubłagane – jeśli chcieliśmy jeszcze tego samego dnia być w Łodzi, to musieliśmy już o godz. 15 być na dworcu w Katowicach.

Nasza wystawa będzie dostępna na Kaufhausie do końca marca, potem w ramach wymiany mieszkańcy Kaufhausu przywiozą swoją, bardzo podobną wystawę do nas – tym razem prezentującą Kaufhaus. Bardzo się cieszymy na tę wizytę i już mamy nadzieję, że nasi goście wyniosą równie miłe wrażenie z Łodzi, jak my z Rudy Śląskiej.

Pełną relację fotograficzną z wyjazdu autorstwa Alicji Dobruchowskiej można obejrzeć w naszej galerii.

Audycja w Radio Łodź

piątek, Styczeń 28th, 2011

Zapraszamy do odsłuchania audycji o Księżym Młynie wyemitowanej w Radio Łódź 23 stycznia:

Otwarcie wystawy

wtorek, Styczeń 11th, 2011

Na otwarciu wystawy zdjęć „Księży Młyn: kreatywna dzielnica czy zdegradowane osiedle?” w Muzeum Książki Artystycznej wśród licznych przybyłych pojawili się również radni oraz przedstawiciel pani wiceprezydent Agnieszki Nowak.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz relacji wideo z otwarcia:

Zapraszamy do obejrzenia wystawy w Muzeum Książki Artystycznej, wkrótce pojawią się one też na naszej stronie.

Pokaż światu swój Księży Młyn

piątek, Październik 15th, 2010

POKAŻ ŚWIATU SWÓJ KSIĘŻY MŁYN

Zapraszamy mieszkańców Księżego Młyna do stworzenia wystawy fotograficznej ukazującej to miejsce takim jakim widzą go sami mieszkańcy.

Księży Młyn uwieczniają na zdjęciach profesjonalni fotograficy, dziennikarze, turyści, jest on również tłem dla wielu zdjęć ślubnych.  Obrazy te przeważnie pokazują Księży Młyn jako miejsce magiczne, nostalgiczne, zabytkowe, piękne ….

A jak Księży Młyn jest postrzegany przez Państwa, jaki obraz Księżego Młyna chcieliby Państwo pokazać światu?

Akcja fotografowania do 28 X 2010

Zdjęcia mogą być czarno-białe lub kolorowe, wykonane aparatem analogowym lub cyfrowym. Prosimy jednak o ustawienie możliwie wysokiej rozdzielczości przy fotografowaniu aparatami cyfrowymi (by można powiększyć zdjęcia).

Spotkania robocze do 28 X 2010/ Galeria IKONA (Fabryczna 19)/ wtorek i czwartek godz. 16.00-18.00

Podczas spotkań poza pogawędką będzie można przekazać odbitki zdjęć do zeskanowania, zdjęcia wykonane techniką cyfrową na płycie lub zgrać je bezpośrednio na komputer (prosimy pamiętać o przyniesieniu odpowiedniego kabelka do spięcia aparatu z komputerem). Zdjęcia można również mailem na adres klodz@tonz.org.pl.

Spotkanie końcowe 28 X 2010/ Galeria IKONA (Fabryczna 19)/ godz. 16.00-18.00

Na tym spotkaniu dokonacie Państwo wyboru zdjęć, określicie ich rozmiar, kolejność i położenie na wystawie, wymyślicie jej tytuł oraz wybierzecie kustoszy wystawy, którzy zajmą się organizacyjno-techniczną stroną przedsięwzięcia oraz przygotowaniem otwarcia wystawy, ustalicie Państwo również dzień i godzinę jej otwarcia. To Państwo od początku do końca będziecie autorami i organizatorami tej wystawy.

Planowane otwarcie wystawy początek listopada 2010 – miejsce podamy wkrótce.