Finansowanie

Projekt realizowany jest przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami we współpracy z łódzkimi organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w dbanie o dziedzictwo kulturowe miasta. Partnerami są przede wszystkim osoby i organizacje skupione w Ruchu Społecznym “Szacunek dla Łodzi”.
Wsparcia merytorycznego projektowi udziela Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w działaniu – Partycypacja.
Kwota dofinansowania: 130 tys. zł.