Harmonogram

Uproszczony harmonogram działania projektu „Nasz Księży Młyn”

1 lipca 2010 – start projektu

lipiec 2010:
- zawiązanie zespołu koordynującego
- wybór ekspertów współpracujących z Projektem

Faza I (lipiec – wrzesień 2010)

- mapowanie obszaru Księżego Młyna
- rozpoznanie sytuacji formalnej
- zidentyfikowanie podmiotów działających na Księżym Młynie
- rozpoznanie i nawiązanie współpracy z lokalnymi liderami opinii
- spotkania z mieszkańcami Księżego Młyna

Faza II (październik – grudzień 2010)
- rozpoczęcie projektu badawczego we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim
- prace koncepcyjne w gronie ekspertów
- kontynuacja spotkań z mieszkańcami (otwarte dla ogółu mieszkańców KM jak i w mniejszych grupach)
- warsztaty z udziałem zaproszonych ekspertów spoza Łodzi
- impreza integracyjna dla mieszkańców KM (październik 2010)
- otwarta debata dla wszystkich mieszkańców Łodzi
- wyłonienie kilku kierunków rozwoju dla KM

Faza III (styczeń – maj 2011)
- zakończenie projektu badawczego we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim
- sporządzenie raportu z wykonania projektu badawczego
- dalsze spotkania ekspertów z mieszkańcami
- wypracowanie Strategii Rozwoju Księżego Młyna i zaprezentowanie jej mieszkańcom KM i Łodzi
- impreza integracyjna dla mieszkańców KM (kwiecień/maj 2011)

Faza IV (czerwiec – lipiec 2011)
- wypracowanie mechanizmów wdrażania Strategii
- zarysowanie koncepcji kontynuacji działań na rzecz wdrażania Strategii po zamknięciu Projektu
- sporządzenie raportu dla grantodawcy

1 sierpnia 2011 – zamknięcie Projektu

Uproszczony harmonogram działania projektu „Nasz Księży Młyn”

1 lipca 2010 – start projektu

lipiec 2010:

- zawiązanie zespołu koordynującego

- wybór ekspertów współpracujących z Projektem

Faza I (lipiec – wrzesień 2010)

- mapowanie obszaru Księżego Młyna

- rozpoznanie sytuacji formalnej

- zidentyfikowanie podmiotów działających na Księżym Młynie

- rozpoznanie i nawiązanie współpracy z lokalnymi liderami opinii

- spotkania z mieszkańcami Księżego Młyna

Faza II (październik – grudzień 2010)

- rozpoczęcie projektu badawczego we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim

- prace koncepcyjne w gronie ekspertów

- kontynuacja spotkań z mieszkańcami (otwarte dla ogółu mieszkańców KM jak i w mniejszych grupach)

- warsztaty z udziałem zaproszonych ekspertów spoza Łodzi

- impreza integracyjna dla mieszkańców KM (październik 2010)

- otwarta debata dla wszystkich mieszkańców Łodzi

- wyłonienie kilku kierunków rozwoju dla KM

Faza III (styczeń – maj 2011)

- zakończenie projektu badawczego we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim

- sporządzenie raportu z wykonania projektu badawczego

- dalsze spotkania ekspertów z mieszkańcami

- wypracowanie Strategii Rozwoju Księżego Młyna i zaprezentowanie jej mieszkańcom KM i Łodzi

- impreza integracyjna dla mieszkańców KM (kwiecień/maj 2011)

Faza IV (czerwiec – lipiec 2011)

- wypracowanie mechanizmów wdrażania Strategii

- zarysowanie koncepcji kontynuacji działań na rzecz wdrażania Strategii po zamknięciu Projektu

- sporządzenie raportu dla grantodawcy

1 sierpnia 2011 – zamknięcie Projektu