Harmonogram

Uproszczony harmonogram działania projektu „Nasz Księży Młyn”

1 lipca 2010 – start projektu

lipiec 2010:
– zawiązanie zespołu koordynującego
– wybór ekspertów współpracujących z Projektem

Faza I (lipiec – wrzesień 2010)

– mapowanie obszaru Księżego Młyna
– rozpoznanie sytuacji formalnej
– zidentyfikowanie podmiotów działających na Księżym Młynie
– rozpoznanie i nawiązanie współpracy z lokalnymi liderami opinii
– spotkania z mieszkańcami Księżego Młyna

Faza II (październik – grudzień 2010)
– rozpoczęcie projektu badawczego we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim
– prace koncepcyjne w gronie ekspertów
– kontynuacja spotkań z mieszkańcami (otwarte dla ogółu mieszkańców KM jak i w mniejszych grupach)
– warsztaty z udziałem zaproszonych ekspertów spoza Łodzi
– impreza integracyjna dla mieszkańców KM (październik 2010)
– otwarta debata dla wszystkich mieszkańców Łodzi
– wyłonienie kilku kierunków rozwoju dla KM

Faza III (styczeń – maj 2011)
– zakończenie projektu badawczego we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim
– sporządzenie raportu z wykonania projektu badawczego
– dalsze spotkania ekspertów z mieszkańcami
– wypracowanie Strategii Rozwoju Księżego Młyna i zaprezentowanie jej mieszkańcom KM i Łodzi
– impreza integracyjna dla mieszkańców KM (kwiecień/maj 2011)

Faza IV (czerwiec – lipiec 2011)
– wypracowanie mechanizmów wdrażania Strategii
– zarysowanie koncepcji kontynuacji działań na rzecz wdrażania Strategii po zamknięciu Projektu
– sporządzenie raportu dla grantodawcy

1 sierpnia 2011 – zamknięcie Projektu

Uproszczony harmonogram działania projektu „Nasz Księży Młyn”

1 lipca 2010 – start projektu

lipiec 2010:

– zawiązanie zespołu koordynującego

– wybór ekspertów współpracujących z Projektem

Faza I (lipiec – wrzesień 2010)

– mapowanie obszaru Księżego Młyna

– rozpoznanie sytuacji formalnej

– zidentyfikowanie podmiotów działających na Księżym Młynie

– rozpoznanie i nawiązanie współpracy z lokalnymi liderami opinii

– spotkania z mieszkańcami Księżego Młyna

Faza II (październik – grudzień 2010)

– rozpoczęcie projektu badawczego we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim

– prace koncepcyjne w gronie ekspertów

– kontynuacja spotkań z mieszkańcami (otwarte dla ogółu mieszkańców KM jak i w mniejszych grupach)

– warsztaty z udziałem zaproszonych ekspertów spoza Łodzi

– impreza integracyjna dla mieszkańców KM (październik 2010)

– otwarta debata dla wszystkich mieszkańców Łodzi

– wyłonienie kilku kierunków rozwoju dla KM

Faza III (styczeń – maj 2011)

– zakończenie projektu badawczego we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim

– sporządzenie raportu z wykonania projektu badawczego

– dalsze spotkania ekspertów z mieszkańcami

– wypracowanie Strategii Rozwoju Księżego Młyna i zaprezentowanie jej mieszkańcom KM i Łodzi

– impreza integracyjna dla mieszkańców KM (kwiecień/maj 2011)

Faza IV (czerwiec – lipiec 2011)

wypracowanie mechanizmów wdrażania Strategii

zarysowanie koncepcji kontynuacji działań na rzecz wdrażania Strategii po zamknięciu Projektu

– sporządzenie raportu dla grantodawcy

1 sierpnia 2011 – zamknięcie Projektu