Kontakt

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
Zarząd Główny
Ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa

Koordynator Projektu „Nasz Księży Młyn”:
Jarosław Ogrodowski
tel: 0790 890 775
Adres kontaktowy:
Galeria Ikona
ul. Fabryczna 19 (Księży Młyn)

TOnZ Łódź

e-mail: klodz@tonz.org.pl

http://www.tonz.org.pl/lodz/