Galeria

Księży Młyn

17 Zdjęcia

Stan techniczny budynków na Księżym Młynie

Dokumentacja zdjęciowa przygotowana przez Koło Naukowe studentów Architecture Engineering Politechniki Łódzkiej. Stan na 16.10.2010 Zdjęcia i opracowanie: Izabela Sikirycka

62 Zdjęcia