Cele projektu

Społeczna koncepcja rozwoju zabytkowego osiedla Księży Młyn w Łodzi.Bruk przed szkołą

Chcemy wspólnie z mieszkańcami Księżego Młyna wypracować i przygotować do wdrożenia koncepcję rozwoju dla tej części Łodzi. Oczekiwania oraz opinie mieszkańców tego obszaru mają stanowić podstawę do przygotowania planów działania Miasta w zakresie programów rewitalizacji tego rejonu – i od strony infrastruktury i od strony społecznej. Zespół koordynujący projekt za cel stawia sobie przygotowanie wraz z mieszkańcami planu rozwoju miejsca oraz doprowadzenie do tego, by wypracowana koncepcja doczekała się szybkiej realizacji.

km_2982Mieszkańcy mówią własnym głosem!

Oznacza to przede wszystkim przeprowadzenie w ciągu rozpoczynającego się roku szkolnego serii spotkań z mieszkańcami obszaru i całej Łodzi. Podczas nich, przy pomocy ekspertów, wypracowana zostanie społeczna strategia rozwoju Księżego Młyna. Zaplanowano także działania integracyjne i aktywizujące lokalną społeczność. Poza mieszkańcami do dialogu na temat przyszłości zaproszeni zostaną lokalni przedsiębiorcy, ulokowane tam instytucje i urzędnicy odpowiadający za losy osiedla. Więcej na ten temat w zakładce Harmonogram

Jest to projekt pilotażowy, mający być podstawą do opracowywania podobnych przekształceń obszarów zdegradowanych, w oparciu o rzetelne badania potrzeb mieszkańców i wykorzystanie potencjału tych obszarów.