Wykonawcy

Koordynator projektu:

Jarosław Ogrodowski (TOnZ)

Członkowie zespołu wdrożeniowego:
Adam Brajter (TOnZ Łódź)
Urszula Niziołek – Janiak (RS Szacunek dla Łodzi)
Patrycja Wojtaszczyk (Fundacja Fenomen)

Eksperci:
Ewa Boryczka

Monika Dzięgielewska – Geitz

Małgorzata Hanzl
Xenia Modrzejewska – Mrozowska

Nadzór:
Wiesław Kaczmarek (TOnZ)